Order Form

Your tickets will be held at the theatre box-office and you can pick them up any time. More than 10 tickets can be delivered to you also by mail (groups).

Vase vstupenky budou pripraveny v pokladne divadla a Vy je muzete kdykoliv vyzvednout. Vice nez 10 vstupenek Vam tez muzeme zaslat postou (skupiny).

Name / Jmeno
E-mail Address / E-mailova adresa
Street / Ulice
Phone No. / Tel.__Fax No. / Fax
 
City / Mesto
Performance / Predstaveni
State
Date of the Performance / Datum
  
Zip Code / PSC__Country / Zeme
 
Tickets Quantity / Pocet vstupenek
Other Country
Student’s / Studentske
Regular 490.- CZK
Student 390.- CZK
Delivery of tickets / Dodani vstupenek
Pick them up at box-office / V pokladne
By mail (for groups) / Postou (pro skupiny)
TOTAL payment / CELKEM k platbe
 CZK

Payment method / Zpusob placeni
By credit card / Platebni kartou
By cash / V hotovosti
Payment by cash is available, but your reservation expires one day before performance.
Platba v hotovosti je mozna, ale platnost Vasi rezervace konci den pred predstavenim. 

By invoice / Na fakturu For group orders / Pro skupinové objednávky


Card Holder’s Name /
Jmeno majitele karty

Credit Card / Platebni karta

Card Number / Cislo karty
Expiration Date / Platnost do
Card Validation Code 2 (MasterCards) or Card Verification Value 2 (VISA cards)
The CODE is on the other side of your card near signature panel. It has 3 digits.
Kontrolní kód karty
Kontrolní kód karty je na zadní stranì Vaší karty u proužku na podpis. Jsou to 3 èíslice.
THE CODE/KÓD 
Message / Vzkaz